Twój koszyk

Na wilgotne tereny
Nasiona wieloletnie

Na wilgotne tereny

Łąkę tworzą rośliny wieloletnie — kwitnące zioła i trawy, które dobrze czują się w wilgotnym środowisku. Rośliny osiągają wysokość do 100 cm i są odporne na koszenie.

Łąka nadaje się do wypasu zwierząt, może być wykorzystana jako siano albo kiszonka. Podmokłe łąki stanowią też obfite żerowisko dla ptaków.

Oblicz ile gramów nasion potrzebujesz:
Dostępność:Produkt niedostępny
Termin wysyłki: 3 dni robocze
Na wilgotne tereny
Informacje o produkcie

Siew

Mieszanka na podmokłe stanowiska sprawdzi się na zasobnych glebach obszarów zalewowych, wzdłuż brzegów rzek czy innych stale wilgotnych terenach. Dla prawidłowego rozwoju roślin niezbędne jest miejsce słoneczne lub półcieniste.

Pielęnacja

Ze względu na brak udziału gatunków jednorocznych i dla intensywnego efektu kwitnienia w kolejnych latach, zaleca się częste koszenie łąki w roku wysiewu, nawet raz w miesiącu. Dzięki temu kwiaty będą miały przewagę nad szybko rosnącymi roślinami niepożądanymi. Koszenie wzmocni także system korzeniowy kwiatów i traw, co spotęguje efekt kwitnienia.

Odpowiednia selekcja gatunków pozwala na częstsze koszenie łąki, nawet 3-5 razy w sezonie. Koszenie należy wykonać na wysokości minimum 5 cm.

Właściwości mieszanki

Pochodzenie Niemcy
Miejsce wysiewu Łąki / pastwiska, Parki / skwery, Dla ptaków / owadów, Tereny zieleni
Trwałość wieloletnie
Typ mieszanki Kwiaty z dodatkiem traw, Długotrwały efekt, Gatunki rodzime
Stanowisko Słoneczne, Półcieniste
Gleba Gliniasta (ciężka), Próchnicza, Przeciętna (średnia)
Wilgotność Wilgotne
Wysokość 60-100 cm
Norma wysiewu 2-3 g/m²
Termin siewu III-V, IX-XI
Kiełkowanie 7-14 dni przy 15-18°C
Kwitnienie VI-X

Pełen skład gatunkowy
Kwiaty 30%
Babka lancetowata
Plantago lanceolata
Barszcz zwyczajny
Heracleum spondylium
Biedrzeniec wielki
Pimpinella major
Bniec czerwony
Silene dioica
Bodziszek łąkowy
Geranium pratense
Brodawnik jesienny
Scorzoneroides atumnalis
Bukwica zwyczajna
Betonica officinalis
Chaber bławatek
Centaurea cyanus
Chaber łąkowy
Centaurea jacea
Dzięgiel leśny
Angelica sylvestris
Dziurawiec skrzydełkowaty
Hypericum tetrapterum
Firletka poszarpana
Lychnis flos-cuculi
Głowienka pospolita
Prunella vulgaris
Gorczycznik pospolity
Barbarea vulgaris
Jaskier ostry
Ranunculus acris
Kminek zwyczajny
Carum carvi
Komonica błotna
Lotus pedunculatus
Koniczyna łąkowa
Trifolium pratense
Krwawnica pospolita
Lythrum salicaria
Krwawnik kichawiec
Achillea ptarmica
Krwawnik pospolity
Achillea millefolium
Krwiściąg lekarski
Sanguisorba officinalis
Kuklik zwisły
Geum rivale
Mak polny
Papaver rhoeas
Ostrzeń warzywny
Cirsium oleraceum
Pępawa dwuletnia
Crepis biennis
Przytulia biała
Galium album
Rzeżucha łąkowa
Cardamine pratensis
Szczaw zwyczajny
Rumex acetosa
Tojeść pospolita
Lysimachia vulgaris
Trybuła leśna
Anthriscus sylvestris
Wiązówka błotna
Filipendula ulmaria
Złocień właściwy
Leucanthemum vulgare
Trawy 70%
Grzebienica pospolita
Cynosurus cristatus
Kłosówka wełnista
Holcus lanatus
Konietlica łąkowa
Trisetum flavescens
Kostrzewa czerwona
Festuca rubra
Kostrzewa łąkowa
Festuca pratensis
Mietlica olbrzymia
Agrostis gigantea
Rajgras wyniosły
Arrhenatherum elatius
Tomka wonna
Anthoxanthum odoratum
Turzyca zajęcza
Carex leporina
Wiechlina błotna
Poa palustris
Wiechlina wąskolistna
Poa angustifolia
Wyczyniec czerwonożółty
Alopecurus aequalis
Wyczyniec łąkowy
Alopecurus pratensis
Zanim wysiejesz łąkę, sprawdź nasz poradnik:
 
wybór i zakup mieszanki
 
przygotowanie terenu
 
wysiew nasion: kiedy i jak?
 
pielęgnacja